DIE VRUG VAN DIE GEES.
(Christo Viljoen)

LEES: Gal 5:22: "Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie."

Ek wil al so lank met julle deel oor die groot misverstand rondom die Vrug van Gees.

Ek hoor so baie van die mense praat van die Vrug asof dit meer as een tipe Vrug is en dat mens daarom van die vrug kon h en van dit nie kry by wedergeboorte nie.

Paulus het so mooi vir die gemeente verduidelik deur hierdie 'n enkelvoudwoord te maak. Dit beteken dat die vers amper net moes lees: "....en die vrug van die Gees is "Liefde.", en dis dan voldoende, want daar kan al die ander dinge een vir een verwerf word.

Maar nou praat hy van die vrug as nege dinge. Miskien moet ek dit eers so verduidelik: Die vergelyking met 'n boom. Luk. 6:44: "Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie."

Die vergelyking praat hier van die goeie teenoor die slegte, maar die beginsel dat mens nie twee soorte vrugte aan een boom sal kry nie, is wat ek op klem wil l. Daar sal bv. nie lemoene en naartjies aan dieselfde boom groei nie.

Maar nou groei daar bv. net lemoene aan een boom en dan sal in ons vergelyking bepaal dat daar nie een lemoen presies dieselfde wees as die ander nie. Daar sal grotes wees en kleintjies, daar sal van hulle vroer ryp word en ander later, maar die beginsel is dat al die genadegawes net een vrug van die Gees is, wat dan uiteen val in liefde en vreugde en sulke dinge.

Weet dan dat as jy weer gebore word of Wedergebore word jy al hierdie vorms van die vrug reeds binne jou het. Nie een ontbreek nie, maar dat mens dan 'n nuwe kind in die geloof is en dus nie al die gawes ewe goed onder die knie het nie of selfs ook maar onwillig is om dit te ontwikkel en dalk nog die Gees teenstaan as Hy jou wil leer en oortuig dat jy een van die verskynsels van die vrug na vore moet bring.

Ondersoek jouself en sien waar jy een van die vorms van vrug agterwe laat en ontwikkel dit. Soek een wat jy mee sukkel en werk harder aan hom. Gebruik die waarmee jy goed mee is en bou Sy Koninkryk.

Tydens die volgende 9 geleenthede wil ek een vir een van hierdie vorms van die vrug bespreek.

GEBED: Dankie, Vader, dat ek volledig toegerus is om as Christen te mag leef. Amen.

 

Terug