DIE WAPENRUSTING VAN GOD.
(Colin Lamont)

EfesiŽrs 6:11 sÍ vir ons: "Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel." (Lees asseblief ook EfesiŽrs 6:10-17 ter ondersteuning van die uitgewysde Skrifgedeelte.)

Paulus, wat hierdie brief geskryf het, vergelyk die Christen met 'n soldaat. 'n Soldaat is te alle tye gereed vir die stryd. Christenmense kan nie toeskouers of passasiers wees in God se koninkryk nie. Elke Christen moet dus goed toegerus wees vir die stryd. In die stryd het elke Christen krag nodig, want dit is nie 'n maklike stryd nie. Die aanslae van die vyand Satan is geweldig. Op eie krag en vermoŽns sal die Christenmens nie ver kom nie. Soek die krag in die Here God. Elke mens is 'n driepunt kragprop wat by die kragbron van God ingeprop moet word.

God is die Ewige Kragbron wat oor alle mag op aarde en in die hemel beskik. Met God se krag ter beskikking moet Sy kinders sorg dat hulle met die regte wapenrusting toegerus is. Ons moet weet en besef dat God voorsien in elke behoefte en omstandigheid. Ons as Sy kinders moet die wapenrusting aanvaar en gebruik. Sonder hierdie wapenrusting, wat verniet voorsien word, sal God se kinders nie staande kan bly nie! Hierdie wapenrusting van God voorsien die oorwinning saam met Sy Seun Jesus Christus.

GEBED: Dankie, Here my God, vir U wapenrusting en die krag wat U voorsien waardeur ek tot alles in staat is. Dankie vir U liefde en genade. Amen.Terug